Pełna oferta

Biuro

ROK POWSTANIA: 1994 rok


PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE:

- studia dzienne, kierunek Architektura, Politechnika Poznańska,
- studia podyplomowe, kierunek Rewitalizacja miast i form poprzemysłowych, Politechnika Łódzka.


UPRAWNIENIA 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
- w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
- w specjalności konstrukcyjnej ograniczone,
- do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
- konserwatorskie,
- rekomendacje do pracy w Komisjach Urbanistyczno-Architektonicznych.


PRZYNALEŻNOŚĆ:

- Wielkopolska Izba Architektów RP,
- SARP (AS),
- Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa RP,
- Leszczyński Klaster Budowlany


ADRES BIURA:

64-100 Leszno
ul. A. Frycza-Modrzewskiego 3

 

Kontakt


Lidia Kaźmierczak-Ratajczak
tel.: 603 07 68 56
kazmierczak@architekci-leszno.pl


Alina Samolewska
tel.: 603 07 68 57
samolewska@architekci-leszno.pl

Przynależność

 • 0.jpg
 • 1.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg

Inwestorzy

 • 0.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg